Petícia k liptovskej nemocnici bola prerokovaná - Komu slúži projekt optimalizácie siete nemocníc?

Dňa 19.1.2023 bola na Ministerstve zdravotníctva prerokovaná Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc. Petíciu sme ministerstvu doručili ešte pred prekategorizovaním nemocnice do I. úrovne dňa 21.12.2022, z čoho jasne vyplýva, že nevôľa ľudí v počte takmer 15 000 podpisov nebola pri rozhodovaní o našej nemocnici rešpektovaná a kategorizácia nerešpektuje ani uvedené argumenty, ako ani tradíciu, históriu a charakter nemocnice v turistickom centre a spádovej oblasti, akou je mesto Liptovský Mikuláš. 
 
Rokovania sa zúčastnili z našej strany predsedníčka petičného výboru Adriana Kráľová a Ľuboš Trizna ako zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš. 
 
Požiadavky rokovania sme predniesli s argumentáciou, ktorá je síce vážna, ale v tomto prípade máme dojem, že niektoré veci nevie ovplyvniť ani silný hlas obyvateľov regiónu Liptov, vedenia nemocnice, lekárov, či vedenia a zastúpenia miest a obcí Liptova. Preto sa oprávnene pýtame, komu optimalizácia siete nemocníc slúži?
 
1.) Žiadali sme odpoveď na otázku, prečo prekategorizovali Liptovskú nemocnicu napriek všetkým argumentom s dôrazom na fakt, že si nemyslíme, že iné nemocnice (napr. Dolný Kubín, Trstená) sú v lepšej situácii. Odpoveď bola zvláštna. Znevýhodnila nás diaľnica, ktorá spája náš región s nemocnicami v Ružomberku a Poprade. Takže máme nevýhodu, že našimi konkurentmi sú práve tieto dve nemocnice. Neznamená to však, že sme horší napríklad oproti nemocnici v Trstenej. Dostali sme sa ale do situácie, kedy geografická konkurencia je viac ako kvalitné oddelenie. Zvyšujeme tak kvalitu „kvalitnou cestou“, namiesto kvalitného oddelenia. 
 
2.) Žiadali sme nápravu rozhodnutia a možnosť prekategorizovania nemocnice do požadovanej úrovne II. Na túto požiadavku sme dostali doporučenie písomne požiadať o zmenu podľa príslušného paragrafu 12 zákona 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
 
3.) Žiadali sme otvoriť vyhlášku 316 v oblasti medicínskych služieb a počty výkonov. Uviedli sme konkrétne čísla, príklady a operovali sme hlavne oddelením pôrodníctva a neonatológie, kde sme kvalifikovane argumentovali, že kvalita oddelení sa nutne nemeria počtom úkonov, ale mnohými inými ukazovateľmi, ako je odbornosť zdravotníckeho personálu a moderný prístup k matke a dieťaťu (prirodzený pôrod, bonding, podpora dojčenia, bed-in), ktorý práve vo veľkých nemocniciach môže absentovať. Taktiež sme erudovane uviedli niekoľko analógií zo školstva a na konktrétnych príkladoch vysvetľovali situáciu.
 
4.) Poslednou našou požiadavkou bolo navštívenie Liptovskej nemocnice a jej vedenia za účasti primárov jednotlivých oddelení. Výsledkom takéhoto stretnutia by bolo vyvolanie odbornej diskusie podľa potrieb a v záujme zachovania našej nemocnice na dostupnej a kvalitnej úrovni, bez budúcej degradácie. 
 
Zo strany ministerstva nám boli uvedené argumenty, že nemocnica je síce zaradená do horšej úrovne, ale má jednoduchšie dodatočne naplniť schválenie jednotlivých programov, ako napríklad nemocnica v Trstenej. Naša Liptovská nemocnica údajne vie zachovať funkčnosť jednotlivých oddelení a mohla by naďalej fungovať tak, ako doteraz. 
 
Z našej strany naďalej vnímame situáciu negatívne, pretože program Optimalizácie siete nemocníc má síce za cieľ skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, avšak naďalej v našom prípade ostáva dojem akéhosi preferenčného číslovania nemocníc. Toto vnímame ako nešťastný nápad, kde nejaké číslo I. môže vytvárať u občanov pocit niečoho nekvalitného, horšieho, kde bude tendencia zo strany ľudí vybrať si inú konkurenčnú nemocnicu. Výsledkom bude nami argumentovaná degradácia, ktorá je vlastne skrytým cieľom celého projektu. V takom prostredí nebudú chcieť pracovať ani kvalitní lekári a budú hľadať iné možnosti profesného a kariérneho uplatnenia. Takže naše obavy považujeme naďalej za oprávnené a vážne a podľa toho budeme k tejto téme v budúcnosti pristupovať.
 
Záverom sa pýtame, čo nám prinesie číslo nemocnice a programy, ktoré teraz fungujú a budú naďalej fungovať? Odpoveďou môže byť budúci vývoj, ktorý sa predpokladá a ten sme pomenovali ako skrytý cieľ optimalizácie siete nemocníc. 
 

#nemocnicusinedame

 

Mgr. Adriana Kráľová

Vždy spolu – občan pre občana. 

Spolu sa podieľajme na pozdvihnutí kvality života v našom meste.

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

– Ústava SR –

OBČIANKA V POLITIKE

Mgr. Adriana Kráľová

Kandidátka SNS číslo 129

do Národnej rady Slovenskej republiky

Som Adriana Kráľová, Slovenka za Slovensko, za naše deti. Vstupujem do politiky, pretože politici zlyhali a mám úprimné ambície spoluvytvoriť lepšie podmienky pre školstvo, ochranu prirodzenej rodiny, ochranu života od počatia, ochranu práv detí, podporu vidieka a sebestačnosti. Tieto dôležité oblasti ovplyvňujú kvalitu života ľudí a budúcnosť krajiny. Je dôležité taktiež zachovať naše hodnoty a tradície, ktoré sú súčasťou slovenskej identity a sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Je nutné povedať, čo je normálne a odmietnuť aktuálne pretláčané ideológie. Veľmi rada pomôžem Slovensku v tejto historickej chvíli, nadväzujúc na významné osobnosti našich dejín.  Je viac ako nutné posilniť tak povedomie o slovenskej histórii a kultúre. V politike je dôležité mať vedomosti, skúsenosti a angažovanosť, aby sa mohli dosiahnuť pozitívne zmeny. Pre túto prácu mám vášeň a odhodlanie. Dokážeme to! spojilismesazaslovensko

OBČIANKA V POLITIKE

Som Adriana Kráľová, Slovenka za Slovensko, za naše deti. Vstupujem do politiky, pretože politici zlyhali a mám úprimné ambície spoluvytvoriť lepšie podmienky pre školstvo, ochranu prirodzenej rodiny, ochranu života od počatia, ochranu práv detí, podporu vidieka a sebestačnosti. Tieto dôležité oblasti ovplyvňujú kvalitu života ľudí a budúcnosť krajiny. Je dôležité taktiež zachovať naše hodnoty a tradície, ktoré sú súčasťou slovenskej identity a sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Je nutné povedať, čo je normálne a odmietnuť aktuálne pretláčané ideológie. Veľmi rada pomôžem Slovensku v tejto historickej chvíli, nadväzujúc na významné osobnosti našich dejín.  Je viac ako nutné posilniť tak povedomie o slovenskej histórii a kultúre. V politike je dôležité mať vedomosti, skúsenosti a angažovanosť, aby sa mohli dosiahnuť pozitívne zmeny. Pre túto prácu mám vášeň a odhodlanie. Dokážeme to! spojilismesazaslovensko

Mgr. Adriana Kráľová

Kandidátka SNS číslo 129 do Národnej rady Slovenskej republiky

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo námestie 3, 81399 Bratislava IČO: 00677639 DIČ: 2020802256;  Dodávateľ: Bc. Lucia Vajdová, Psíky 8, 90901 Skalica IČO: 44028725 DIČ: 1045990935
Mgr. Adriana Kráľová – Kandidátka SNS číslo 129 do Národnej rady Slovenskej republiky

Facebook
Instagram