Program pre školstvo, ochrana rodiny a práv detí, podpora vidieka a sebestačnosti

Šťastné dieťa. Potrebujeme novú školu.

 1. Okamžitá zmena prístupu v prospech šťastného dieťaťa
 2. Zmena postavenia detí a rodičov v novej škole
 3. Škola hrou, nové spôsoby hodnotenia žiakov a nové ohodnotenie učiteľov
 4. Domáce úlohy ako dobrovoľné odporúčanie
 5. Nový koncept, kvalita a podstata, ale nie redukcia
 6. Školstvo bez ideológie
 7. Šťastné dieťa

Prirodzené materstvo a rodičovstvo.

 1. Ochrana prirodzenej rodiny
 2. Právo dieťaťa na život od počatia
 3. Ochrana práv detí
 4. Podpora materstva a rodičovstva
 5. Podpora prirodzeného pôrodu
 6. Podpora moderných prístupov po narodení novorodenca (bonding)
 7. Ochrana zdravia novorodenca podporou dojčenia

Program pre zachovanie vidieka.

 1. Ochrana nášho prírodného bohatstva (voda, pôda, les).
 2. Podpora domácich fariem a drobnochovu
 3. Podpora slovenských výrobcov a výrobkov
 4. Podpora agroturistiky, miestnej kultúry a tradícií v regiónoch
 5. Zdravé potraviny
 6. Zdravý životný štýl bez elektrosmogu
 7. Vstup do prírody bez poplatkov

Šťastné dieťa. Potrebujeme novú školu.

Celý program zameraný na žiaka a odstránenie stresu zo škôl v úplnej PDF verzii nájdete tu.

Som vlastenecká, konzervatívna a prorodinná kandidátka

Podporujem tradičné a kresťanské hodnoty.

ŠKOLSTVO, zdravotníctvo, rodina, sebestačnosť

Spoločne sme urobili maximum a takmer 15 tisícovú petíciu za Záchranu Liptvskej nemocnice. Niektoré rozhodnutia štátu sú nezvratné, a to napriek odlišnej vôli ľudí a odborníkov. Aj to je ďalším dôvodom, prečo vstupujem do politiky – vráťme ľuďom moc, ktorá im prináleží z Ústavy. 
Nenechajme si zobrať posledné zvyšky národného bohatstva a náš slovenský vidiek, ktorý sa musí vysporiadať s negatívnymi trendmi od rokovacieho stola.
 
Na ochranu práv detí, ich zdravia, psychologických a vzdelanostných následkov počas posledných rokov som sa postavila aj ako šéfka iniciatívy Škola bez podmienok v zastúpení 150 tisíc ľudí. Chráňme naše deti vždy a všade. Verím a dúfam, že ich spoločne ochránime pred nebezpečnými ideológiami v prelomovej dobe. 30. septembra to rozhodneme. #spojilismesazaslovensko
Kampaňové video: voľby do NRSR 2023

Moderné rešpektujúce vzdelávanie

Šťastné dieťa v škole je snom každého rodiča. Potrebujeme novú školu zmysle obnovy kvalitného a zároveň moderného rešpektujúceho vzdelávania 21. storočia. Nie je možné, aby žiaci už v druhom ročníku primárneho vzdelávania nemali radi školu. Súčasné školstvo zlyhalo na všetkých frontoch. Rešpektujúc potreby rodín by sme nemali kompetencie z vyučovania v škole prenášať na rodičov.

Kampaňové video: voľby do NRSR 2023
KANDIDUJEM DO NRSR

Som Adriana Kráľová, Slovenka za Slovensko, za naše deti. Vstupujem do politiky, pretože politici zlyhali, riešia seba, svoje záujmy a nie ľudí. Mám úprimné ambície spoluvytvoriť lepšie podmienky pre školstvo s programom „Šťastné dieťa: potrebujeme novú školu“, ochranu prirodzenej rodiny, ochranu života od počatia, ochranu práv detí, podporu prirodzených pôrodov, bondingu a podporu vidieka a sebestačnosti.

Kampaňové video: voľby do NRSR 2023
Hodnoty, svedomie a láska k rodnej zemi

Kandidujem, pretože to všetko robím pre a za deti. S rodičmi sa pravidelne stretávame na základe dôvery a potreby otvorenej diskusie, ktorá zo spoločnosti akosi zmizla. Pri výchove a vzdelávaní chceme spoločne strážiť naše tradičné hodnoty. Autoritu rodičov nemôže nahradiť autorita škôl.

Kampaňové video: Komunálne voľby 2022

SOM TU PRE DETI A PRE VÁS

Priali ste si to veľmi dlho. Potom sa to zmenilo na priali sme si to spolu. Pochopila som, že iná cesta nie je ako “podieľať sa”, “zapojiť sa”.

Podpora Hrádočanov znamená pre mňa skutočnú podporu s reálnymi ľudmi. S ľudmi, s ktorými sa poznáme, ktorí vedia kto som, čo robím viac ako desiatku rokov a s akým zámerom pre deti a rodiny. Túto dôveru som získala skrze nahliadanie srdcom na realitu a problémy ľudí. Viem, že tento krok Vás poteší. Už viete, prečo som sa pýtala, v čom som iná.

Kampaňové video: Komunálne voľby 2022

Kandidátka SNS číslo 129
do Národnej rady Slovenskej republiky.

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

– Ústava SR –

OBČIANKA V POLITIKE

Mgr. Adriana Kráľová

Kandidátka SNS číslo 129

do Národnej rady Slovenskej republiky

Som Adriana Kráľová, Slovenka za Slovensko, za naše deti. Vstupujem do politiky, pretože politici zlyhali a mám úprimné ambície spoluvytvoriť lepšie podmienky pre školstvo, ochranu prirodzenej rodiny, ochranu života od počatia, ochranu práv detí, podporu vidieka a sebestačnosti. Tieto dôležité oblasti ovplyvňujú kvalitu života ľudí a budúcnosť krajiny. Je dôležité taktiež zachovať naše hodnoty a tradície, ktoré sú súčasťou slovenskej identity a sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Je nutné povedať, čo je normálne a odmietnuť aktuálne pretláčané ideológie. Veľmi rada pomôžem Slovensku v tejto historickej chvíli, nadväzujúc na významné osobnosti našich dejín.  Je viac ako nutné posilniť tak povedomie o slovenskej histórii a kultúre. V politike je dôležité mať vedomosti, skúsenosti a angažovanosť, aby sa mohli dosiahnuť pozitívne zmeny. Pre túto prácu mám vášeň a odhodlanie. Dokážeme to! spojilismesazaslovensko

OBČIANKA V POLITIKE

Som Adriana Kráľová, Slovenka za Slovensko, za naše deti. Vstupujem do politiky, pretože politici zlyhali a mám úprimné ambície spoluvytvoriť lepšie podmienky pre školstvo, ochranu prirodzenej rodiny, ochranu života od počatia, ochranu práv detí, podporu vidieka a sebestačnosti. Tieto dôležité oblasti ovplyvňujú kvalitu života ľudí a budúcnosť krajiny. Je dôležité taktiež zachovať naše hodnoty a tradície, ktoré sú súčasťou slovenskej identity a sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Je nutné povedať, čo je normálne a odmietnuť aktuálne pretláčané ideológie. Veľmi rada pomôžem Slovensku v tejto historickej chvíli, nadväzujúc na významné osobnosti našich dejín.  Je viac ako nutné posilniť tak povedomie o slovenskej histórii a kultúre. V politike je dôležité mať vedomosti, skúsenosti a angažovanosť, aby sa mohli dosiahnuť pozitívne zmeny. Pre túto prácu mám vášeň a odhodlanie. Dokážeme to! spojilismesazaslovensko

Mgr. Adriana Kráľová

Kandidátka SNS číslo 129 do Národnej rady Slovenskej republiky

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo námestie 3, 81399 Bratislava IČO: 00677639 DIČ: 2020802256;  Dodávateľ: Bc. Lucia Vajdová, Psíky 8, 90901 Skalica IČO: 44028725 DIČ: 1045990935
Mgr. Adriana Kráľová – Kandidátka SNS číslo 129 do Národnej rady Slovenskej republiky

Facebook
Instagram